Čištění a dekontaminace vod a půdy

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby » Čištění a dekontaminace vod a půdy

 

 1. PLOSAB s.r.o. – odbahnění rybníků a řek , Petrovice u Karviné

  Nabízíme komplexní servis při odbahňování rybníků. Strojní odvodnění sedimentu. Těžba průmyslových kališť, odbahnění rybníků. Zámečnické práce, strojní obrábění, obrážení drážek, svařování (železo, hliník, nerez), stříhání a ohýbání plechů.
  http://www.plosab.cz

 2. Zdeněk Sklář, Kozmice

  Provozování a servis všech typů čistíren odpadních vod. Nabídka oprav či montáží plastových nádrží včetně odebírání vzorků vody.

 3. WWTP DKNL, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem

  Provozování čistírny odpadních vod.
  http://www.wwtp.cz

 4. RNDr. Josef Pazourek, Brno-Slatina

  Vyjádření hydrogeologa k odběrům a vypouštění vod, kontrola těsnosti žump, sanace kontaminovaných vod a zemin, posudky a nabídka poradenství.
  http://www.pazourek.cz

 5. Richard Čamr, Praha-Modřany

  Zastoupení a servis v oblasti čištění odpadních vod. Dodávky technologií v oblasti filtrace kanalizace, kapalin i plynů. Nabídka ekoporadenství.
  http://www.volny.cz/suprafilt

 6. PRO - AQUA CZ, s.r.o., Ústí nad Labem-centrum

  Provádění čištění odpadních vod.
  http://www.pro-aqua.cz

 7. Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha-Břevnov

  Nabídka sanací horninového prostředí a podzemních vod. Služby v oboru hydrogeologie i inženýrské geologie.
  http://www.opv.cz

 8. Miloslav Lichtenberg, Nasavrky

  Úprava vody, čistění a regenerace vrtů, studní a vodojemů.
  http://www.osetreni-vody.cz

 9. Milan Brokl, Skuteč

  Provádíme údržbu vodních toků a čištění a rekonstrukce rybníků.
  http://www.brokl.info

 10. Jan Kašpárek, Brno-Řečkovice

  Provádíme chemické rozbory a úpravy vody včetně čistění nánosů i usazenin.

 11. AQUA Crystal, s.r.o., Karlovy Vary

  Prodej, montáž a servis úpraven vod včetně poskytování kontrol, analýz a čištění.
  http://www.aquacrystal.cz

 12. AMEC Nuclear Czech Republic, a.s., Brno-Trnitá

  Poskytujeme služby v jaderném odvětví v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a dekontaminace strojů a stavebních povrchů.
  http://www.amec-nuclear.cz

 13. ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o., Plzeň-Severní Předměstí

  Nabídka čištění a defektoskopie nádrží a jímek.
  http://www.acis.cz

 14. ABESS, s.r.o., Praha-Chodov

  Čištění průmyslových a splaškových odpadních vod a ovzduší.
  http://www.abess.cz

 15. ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Tábor

  Fyzikálně chemická úprava odpadů ve vlastním zařízení, provádíme čištění nádrží, jímek a lapolů, sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Nabízíme přepravu nebezpečných nákladů, pronájem kontejnerů, dodávku sběrových nádob a tlakové čištění kanalizací.
  http://www.aston-eco.cz

 16. EPS, s.r.o., Kunovice

  Ekologie, průzkum zemin, vod a stavebních konstrukcí, analýzy rizika. Realizujeme sanace in situ, výzkum a vývoj, inovativní technologie, biotechnologie. Provozujeme dekontaminační plochy, bioplynovou stanici, kompostárnu.
  http://www.epssro.cz

 17. KLIO, s.r.o., Praha-Zličín

  Provádíme likvidace vod, kalů, olejů, nebezpečných i komunálních odpadů, azbestu, sutí. Zajistíme sanační prostředky, evidence odpadů, zemní a bourací práce, demolice, sanace kontaminovaných zemin, čištění jímek, nádrží. Ekologické poradenství.
  http://www.klio.cz

 18. Lidařík, s.r.o., Brno-Horní Heršpice

  Sanace znečištěné půdy a vody. Čerpání podzemní vody, monitoring podzemních vod, odvodnění stavebních jam. Čištění a regenerace studní a vrtů. Výhradní dovozce výrobků pro čištění studní - CARELA. Půjčovna čerpadel.
  http://www.lidarik.cz

TOPlist