ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Jsme firma provádějící generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vod a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu.

Kategorie:

Kontakt:

Telefon: +420 547 423 211
Fax: +420 547 423 221
E-mail: arko@arko-brno.cz
WWW: http://www.arko-brno.cz


TOPlist