Zdeněk Bukovjan

Provádíme sběr a zpracování plastů.

Kategorie:

Kontakt:

EKOAQUA plus, Ostrava-Moravská Ostrava
Zajišťujeme odstraňování odpadů včetně odpadů nebezpečných. Čištění, servis a údržba odlučovačů ropných látek a tukových lapolů. Provozování a servis biologických čistíren odpadních vod. Provádíme měření objemů vypouštěných vod.
http://www.ekoaquaplus.cz

AQD-envitest, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava
Nabídka služeb v oblasti hydrogeologie a ekologie. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Provádění monitoringu a sanace kontaminované půdy.
http://www.aqd-envitest.cz

eko ESO, spol. s r.o., Ostrava-Svinov
Čištění a revize nádrží na ropné a nebezpečné látky.
http://www.ekoeso.cz

Frýdecká skládka, a.s., Frýdek-Místek-Frýdek
Nabídka komplexních služeb v oblasti svozu a likvidace odpadu. Výroba kompostu, zemních substrátů a tříděného kameniva. Provoz skládky odpadů.
http://www.fmskladka.cz

Ing. Lubomír Káňa, Frýdek-Místek-Frýdek
Sběr a zpracování kovového odpadu.


INORGA RERO, spol. s r.o., Ostrava-Moravská Ostrava
Ekologické zneškodňování technologických celků.
http://www.inorga-rero.cz


TOPlist