Ekologické poradenství

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby » Ekologické poradenství

 

 1. Vlastimil Holata, Moravský Beroun

  Nabízíme ekologické poradenství.

 2. UNIVERZA - Středisko odpadů Praha, s.r.o., Praha-Kobylisy

  Nabídka poradenství v oblasti odstraňování odpadů.
  http://www.univerza.cz

 3. TOCOEN, s.r.o., Brno-Zábrdovice

  Nabídka služeb v oblasti životního prostředí a ekologie. Zpracování ekologických auditů. Organizace konferencí a kurzů o životním prostředí.
  http://www.tocoen.cz

 4. Tereza Ernestová, Úvaly

  Nabídka poradenství v oblasti nakládání s odpady, vedení průběžné evidence, ročního hlášení o odpadech, vyřizování souhlasů a zastupování na úřadech.
  http://www.poradenstviodpady.cz

 5. TEGO cz, s.r.o., Nová Paka

  Nabídka poradenských služeb v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a koordinátora na staveništi.
  http://www.tegocz.cz

 6. Svifin, s.r.o., Ostrava-Poruba

  Nabídka ekologického poradenství v oblastech ochrany ovzduší, odpadového a vodního hospodářství.
  http://www.svifin.cz

 7. SCES - Group, spol. s r.o., Praha-Nové Město

  Nabídka služeb v oblasti ekologie.

 8. RNDr. Vítězslav Jiřík, Hlučín

  Nabídka hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivů fyzikálních a chemických faktorů prostředí na zdraví.
  http://www.hes.wbs.cz

 9. RNDr. Radmil Drahoňovský, Rakovník II

  Nabízíme geologicko ekologické služby.
  http://www.drahonovsky.com

 10. RNDr. Milan Macháček, Jihlava

  Nabídka poradenství a služeb v oblasti ekologie.

 11. RNDr. Jiří Novák, Liberec XIV-Ruprechtice

  Provádění rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzduší, hlukových studií a odborných posudků.

 12. RNDr. Ivana Trpáková, Pyšely

  Poradenská činnost v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.

 13. RNDr. Ivana Frőhlichová, Praha-Braník

  Provádíme hydrogeologické posudky a průzkumy, povolení odběru a vypouštění vod, průzkum znečištění, ekologické audity a havarijní plány.
  http://www.frohlichova.cz

 14. RNDr. Alexander Skácel, Ostrava-Zábřeh

  Nabízíme konzultace v oblasti životního prostředí, zdravotních rizik a veřejného zdraví.

 15. RMT VZ, a.s., Praha-Holešovice

  Nabídka poradenství, konzultačních služeb a projektů v oblasti risk managementu, havarijního plánování, prevence rizik a sanací ekologických zátěží.
  http://www.rmtvz.cz

 16. Richard Pavlík, Hlinsko

  Nabízíme metodické poradenství či komplexní správu ekologické agendy podniku. Provádíme hlášení do ISPOP.
  http://www.zivotni.prostredi.cz

 17. Přemysl Dokoupil, Ostrov

  Nabídka poradenství v oblasti přípravy na ekologický audit a bezpečnosti práce. Prodej bezpečnostních tabulek a provádění předepsaných školení.

 18. Petr Stranka, Litoměřice-Pokratice

  Poskytování externích poradenských a konzultačních služeb v oblasti ochrany životního prostředí.
  http://www.petrstranka.cz

 19. Pavel Cais, Cheb

  Nabídka poradenství a vyhodnocování v oblasti ekologie. Provádění odborných prohlídek kotelen a tvorba provozních řádů či směrnic.

 20. Olga Krpatová, Pardubice-Polabiny

  Nabídka zpracování odborných studií se zaměřením na hodnocení zdravotních rizik chemických látek v prostředí a pitné vodě.
  http://www.zdravotni-rizika.info

 21. MISOT, s.r.o., Teplice

  Posuzování vlivů na životní prostředí. Projektování hornické činnosti, inženýrská činnost v investiční výstavbě, nabídka geologických prací.
  http://www.misot.net

 22. Miroslav Kochman, Dobrovice

  Poskytujeme poradenství v oblasti životního prostředí. Zajištění evidence odpadů, ochrany přírody, vodního hospodářství a vyřizování dotací.

 23. Milan Tesař, Brno-Černá Pole

  Nabízíme znalecké posudky, studie, výpočty a měření v oblasti denního osvětlení, zastínění, oslunění a hlučnosti.
  http://www.klimatsro.wz.cz

 24. Milan Pechač, Praha-Strašnice

  Provádíme mykologické průzkumy, určení druhů nákazy biotickými škůdci dřeva a návrhy sanace. Nabízíme poradenskou činnost.
  http://www.volny.cz/sum/mykopechac

 25. Mgr. Tomáš Kuras, Ostrava-Zábřeh

  Nabídka ekologických hodnocení v oblasti ochrany přírody.

 26. Mgr. Roman Muselík, Brno-Lesná

  Nabídka stavebních materiálů, měření a poradenství pro oblast eliminace elektrosmogu v objektech.
  http://www.elektrosmog.cz

 27. Mgr. Pavlína Bukáčková, Žďár nad Sázavou 1

  Pořádání přednášek na téma ochrana krajiny a krajinného rázu, optimalizace výstavby a zpracování metodik.
  http://www.studiobm.cz

 28. Mgr. Pavel Bauer, Praha-Dubeč

  Příprava dokumentů v procesu EIA, SEA a IPPC, mapování a vlivy na soustavu Natura, biologické hodnocení.

 29. Mgr. Milan Zuna, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Stará Boleslav

  Zavádění, udržování a auditování systémů EMS. Poskytování ekologického poradenství.
  http://www.ekoporadenstvi.cz

 30. Mgr. Michael Pondělíček, Beroun-Město

  Nabízíme environmentální poradenství.

TOPlist