Ekologické služby v Jihomoravském kraji

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby v Jihomoravském kraji

 

 1. ADC služby, s.r.o., Brno-Žabovřesky

  Likvidace odpadů a nebezpečných odpadů s minimálními náklady, formou opětovného využití. Regenerace ředidel - aceton, chlorová rozpouštědla, technický benzín. Ekologická likvidace elektrošrotu, kondenzátorů, zářivek, olej. filtrů. Výkup akumulátorů.
  http://www.adc-sluzby.cz

 2. ADID Brno, s.r.o., Brno-Židenice

  Provádíme výkup a zpracování kovového odpadu.
  http://www.adid.cz

 3. AKUSTING, spol. s r.o., Brno-Zábrdovice

  Nabídka měření hluku, akustické studie, návrhy a realizace protihlukových opatření. Dodávka tlumičů hluku.
  http://www.akusting.cz

 4. Aleš Eichmeier, Střelice

  Zajišťuji kácení a pořez dřevin v problematických lokalitách. Provádím osazování hrobů.
  http://www.kacenirizikove.over.cz

 5. AMEC Nuclear Czech Republic, a.s., Brno-Trnitá

  Poskytujeme služby v jaderném odvětví v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a dekontaminace strojů a stavebních povrchů.
  http://www.amec-nuclear.cz

 6. Anton Pisár, Brno-Královo Pole

  Nabídka kácení stromů, klempířských a pokrývačských prací, zateplování světlíků a šachet, oprav komínů.
  http://www.ph-vyskoveprace.cz

 7. Antonín Mikulica, Brno-Stránice

  Prodej materiálů a Sylomer proti hluku i vibracím, akustických dveří a vrat.

 8. Antonín Uher, Znojmo

  Provádíme rizikové kácení stromů, úpravy a ošetření vzrostlých stromů a sběr šišek.
  http://www.treeworker.cz

 9. AQUAPROTEC, s.r.o., Brno-Řečkovice

  Služby v oblasti hydrogeologie a ochrany životního prostředí.
  http://www.aquaprotec.cz

 10. AZH 65, spol. s r.o., Brno-Komín

  Provádíme autorizované měření hluku a vibrací pro účely kolaudací i kategorizaci prací či hlukové studie a elektrické měření neelektrických veličin.
  http://www.azh.cz

 11. Barko, s.r.o., Zastávka

  Provádíme výkup a třídíme kovový odpad. Vykupujeme stroje, elektromotory, kabely, akumulátory a ostatní slitiny barevných kovů.
  http://www.druhotnesuroviny.cz

 12. Bergmann - ost, s.r.o., Mikulov

  Prodej a servis technologií na zpracování odpadu - lisovací kontejnery, drtiče odpadu, kompaktory do otevřených kontejnerů - zhutňovače.
  http://www.bergmann-ost.cz

 13. Bohumil Liška, Brno-Žebětín

  Prodej a servis plynových hořáků. Autorizované měření emisí. Kontrola účinnosti kotlů.
  http://www.servishoraku.cz

 14. Daruel, s.r.o., Dobšice

  Firma se zabývá likvidací použitých (fritovacích) olejů a tuků. Výkup po celé ČR. Prodej rostlinných olejů (řepkový, palmový) do gastro provozoven. Velkoobchod s rostlinnými oleji. Odstraňujeme ostatní biologické odpady (lapoly, kuchyňské zbytky).
  http://www.daruel.cz

 15. DEMONTA Trade SE, Brno-Horní Heršpice

  Výkup železa a barevných kovů v celé ČR. Na centrále a pobočkách nabízíme zpracování a prodej pro kovové odpady, kovošrot, barevné kovy a nerez.
  http://www.demontagroup.cz

 16. Doc. PhDr. Ing. Vladimír Šebela, CSc, Břeclav

  Poskytuji kompletní služby v ekologii a ochraně životního prostředí. Provádím znalecké posudky v tomto oboru. Zavádění a certifikace systému ISO.

 17. DUFONEV R.C., a.s., Brno-Pisárky

  Zajišťujeme odstranění odpadů, recyklaci kameniva a stavebních materiálů.
  http://www.dufonev.cz

 18. EKO - BIO, s.r.o., Brno-Husovice

  Zajištění veškerých služeb s odpady včetně stavebních prací.
  http://www.ekoinpros.eu

 19. EKOAUDIT, spol. s r.o., Brno-Trnitá

  Nabídka služeb v oblasti manažerských systémů řízení s vazbou na informační technologie, systém Confluence, řízení nákladů, environmentu a vzdělávání.
  http://www.ekoaudit.cz

 20. EKOLINE, s.r.o., Brno-Slatina

  Nabízíme odborné zpracování - chemie, REACH, CLP, Bezpečnostní listy, kurzy aplikované chemické legislativy KACHLE, biocidy, odpady, odborné plakáty, ADR poradce pro silniční přepravu, odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP, prevence havárií.
  http://www.ekoline.cz

 21. EKONYX s.r.o., Brno-Žabovřesky

  Nabízíme kompletní služby v odpadovém hospodářství, ekologické poradenství, přepravu nebezpečných a ostatních odpadů či zpracování druhotných surovin.
  http://www.ekonyx.cz

 22. EKOR, s.r.o., Kyjov

  Provozujeme svoz a odstraňování odpadů, skládku odpadů, dotřiďovací linku papíru a plastů, sběrný dvůr a kompostárnu. Nabízíme přepravu kontejnery do 18 m3 a nosností 7 t, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu komunikací, prodej nádob na odpady.
  http://www.ekor.cz

 23. EKOTREND AG, s.r.o., Brno-Slatina

  Nabídka služeb v oblasti ekologického zneškodňování odpadů se zaměřením na likvidaci odpadních ustalovačů, vývojek a snímků z RTG laboratoří.
  http://www.ekotrend.cz

 24. ELG LEGIMA, spol. s r.o., Brno-Přízřenice

  Výkup, prodej a zpracování odpadů z legovaných ocelí, nerezu a tvrdokovu.
  http://www.elg-legima.cz

 25. ENVI - AQUA, s.r.o., Brno-Žabovřesky

  Nabídka geologického a hydrogeologického průzkumu, monitorovacích systémů podzemních vod a čištění vod i zemin.
  http://www.enviaqua.cz

 26. František Hensl, Boskovice

  Zabýváme se výkupem kovového odpadu a barevných kovů i odvozem či likvidací autovraků.

 27. GEOtest, a.s., Brno-Slatina

  Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice.
  http://www.geotest.cz

 28. Hortys, s.r.o., Brno-Staré Brno

  Realizace sadových a krajinářských úprav včetně údržby zeleně.

 29. Hygienická laboratoř, s.r.o., Hodonín

  Nabídka služeb v oblasti měření hluku, mikroklimatických parametrů, škodlivin a osvětlení. Stanovení koncentrace prachu, zpracování hlukových studií.
  http://www.hyglab.cz

 30. Ing. Boleslav Jelínek, Ořechov

  Zpracování biologických hodnocení, plánů péče o ZCHÚ, posudků a studií v oblasti životního prostředí a dokumentací ÚSES, GIS.
  http://www.anigozanthos.biz

 31. Ing. Dagmar Rychlíková, Brno-Žabovřesky

  Poskytování poradenství v oblasti průmyslové ekologie a procesní bezpečnosti. Hodnocení vlivů na životní prostředí, vypracování dokumentace a plánů.
  http://www.ekoproces.cz

 32. Ing. Hynek Šmerda, Brno-Veveří

  Poskytujeme péči o zeleň, dotace a realizace prací, dendrologické posudky a provozní bezpečnost stromů, myslivost, oceňování pozemků i porostů.
  http://www.posudekstromu.cz

 33. Ing. Jan Dudík, Strážnice

  Nabídka přepravy nebezpečných věcí. Poskytování poradenství v oblasti životního prostředí a odpadů.

 34. Ing. Jaromír Pokoj, Brno-Bystrc

  Nabízíme ekologické poradenství a analýzy v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - oznámení, dokumentace, posudky). Činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami (aplikace REACH, CLP, bezpečnostní listy, školení). Bezpečnost práce.

 35. Ing. Jaroslav Brounek, Znojmo

  Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie a systémového řízení. Nabízíme poradenství.

 36. Ing. Jaroslav Kolařík, Rosice

  Nabídka péče o dřeviny na plochách veřejné zeleně.
  http://www.bezpecnestromy.cz

 37. Ing. Jiří Kostečka, Brno-Žabovřesky

  Provádění autorizovaného měření hluku, akustických studií a návrhů protihlukových opatření.
  http://www.kostecka.cz

 38. Ing. Josef Zapletal, Ostopovice

  Provádíme zahradní úpravy a výsadbu okrasné zeleně. Zakládáme trávníky včetně rolovaných, dále vysazujeme vzrostlé stromy a keře.
  http://www.zahradyzapletal.cz

 39. Ing. Kamil Pečenka, Bílovice nad Svitavou

  Poskytování péče o dřeviny.

 40. Ing. Karel Szturc, Brno-Černá Pole

  Nabízíme návrhy, realizace a údržbu zahrad a veřejné zeleně. Zajistíme závlahové systémy a kamenické prace. Prodáváme a instalujeme dřevěné altány.
  http://www.karsz.cz

 41. Ing. Ladislav Vašíček, Kyjov

  Nabízíme komplexní služby v ekologii, rozptylové a hluková studie, oznámení EIA, integrovanou a provozní evidenci a odpadové hospodářství.
  http://www.ekologievasicek.cz

 42. Ing. Lukáš Marek, Brno-Bystrc

  Nabízíme zpracování dokumentace biologického hodnocení, pedologických a dendrologických průzkumů či inventarizace zeleně.
  http://www.environment.okamzite.eu

 43. Ing. Martina Čechová, Bzenec

  Nabízíme služby v oblasti zemědělství a zahradnictví. Provádíme údržby i realizace zahrad a zeleně, poskytujeme poradenské služby.

 44. Ing. Milan Sáňka, Brno-Židenice

  Pedologický průzkum, posuzování vlivů na životní prostřední a hodnocení kontaminace půd.
  http://www.pedologicky-pruzkum.cz

 45. Ing. Petr Matuška, Silůvky

  Poskytování služeb v oblasti rizikového kácení, ošetřování stromů a zeleně, značení chráněných území a kosení.

 46. Ing. Radek Pohanka, Pohořelice

  Nabízím služby v oblasti podnikové ekologie - ekologický outsourcing, hydrogeologické práce - zpracování posudků. Měření radonového indexu pozemku.

 47. Ing. Roman Volný, Brno-Lesná

  Nabídka péče o zeleň. Projektování veřejné i soukromé zeleně.
  http://www.realizace-a-udrzba-zelene.cz

 48. Ing. Vladimír Malý, Brno-Řečkovice

  Nabídka poradenství v oblasti odpadového hospodářství.
  http://www.odpadove-hospodarstvi.cz

 49. Ing. Vrána - měření, s.r.o., Brno-Lesná

  Provádíme měření hluku, predikce hluku a vibrace.

 50. Ivan Caha, Znojmo-Přímětice

  Provádím těžbu i prořezávání dřeva a pěstební práce. Nabízím montáže i opravy oplocenek.

 51. Jakub Filip, Lužice

  Nabídka likvidace biologických odpadů pomocí kalifornských žížal.
  http://www.vermikompostovani.cz

 52. Jan Kašpárek, Brno-Řečkovice

  Provádíme chemické rozbory a úpravy vody včetně čistění nánosů i usazenin.

 53. Jaroslav Krčál, Brno-Komín

  Zabýváme se likvidací starých oken. Provádíme odvoz odpadu včetně likvidací.
  http://www.likvidaceoken.webnode.cz

 54. Jiří Strejcius, Brno-Medlánky

  Nabídka ekologických služeb v oboru odpadů. Přeprava, úklid a nakládání s odpady.

 55. Josef Brožovič, Strážnice

  Provozujeme sběrnu a výkup kovového odpadu, železa či barevných kovů.

 56. Klement Götz, Bílovice nad Svitavou

  Nabídka sekání trávy a křovin křovinořezem i pojezdem, prořezu a kácení stromů a živých plotů. Pozáruční opravy křovinořezů, sekaček a motorových pil.

 57. L.N.O.GREEN, s.r.o., Brno-Medlánky

  Komplexní poskytování služeb v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.
  http://www.lnogreen.cz

 58. LEŠHOR, s.r.o., Ratíškovice

  Zabýváme se výsadbou a pěstováním stromů.

 59. Libor Sehnal, Kunštát

  Údržba parkových ploch a veřejné zeleně, realizace zahrad, sadařství a ovocnářství.

 60. Lidařík, s.r.o., Brno-Horní Heršpice

  Sanace znečištěné půdy a vody. Čerpání podzemní vody, monitoring podzemních vod, odvodnění stavebních jam. Čištění a regenerace studní a vrtů. Výhradní dovozce výrobků pro čištění studní - CARELA. Půjčovna čerpadel.
  http://www.lidarik.cz

 61. Lukáš Charvát, Šlapanice

  Odvoz fekálií a tekutých odpadů z žump a jímek.
  http://charvat.mk33.net

 62. Marek Tesař, Brno-Staré Brno

  Nabídka kontejnerové dopravy a vyklízení objektů včetně odvozu i likvidace veškerých odpadů.

 63. Martin Hába, Brno-Obřany

  Nabídka zahradnických prací.
  http://www.zahradnicke-prace-brno.cz

 64. Martin Uhlíř, Rosice

  Kácení stromů v omezených prostorech, ošetřování vzrostlých stromů řezem a péče o památné stromy.
  http://www.tree-climbing.cz

 65. Martina Keprtová, Brno-Kníničky

  Údržba a úpravy zahrad, záhonů a osazených střech. Opravy elektrotechniky.
  http://www.keprtova.kvalitne.cz

 66. Městská zeleň Znojmo, Znojmo

  Zabýváme se údržbou a rozvojem zeleně regionu.
  http://www.znojmozelen.cz

 67. Mgr. Lubomír Dozbaba, Tišnov

  Poskytování poradenství v oblasti odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s obaly.
  http://www.envilog.name

 68. Mgr. Roman Muselík, Brno-Lesná

  Nabídka stavebních materiálů, měření a poradenství pro oblast eliminace elektrosmogu v objektech.
  http://www.elektrosmog.cz

 69. Michal Vdoleček, Brno-Obřany

  Zabýváme se frézováním pařezů a likvidací porostů. Provádíme zemní práce a komunální služby.
  http://www.michalvdolecek.eu

 70. Milan Dvořáček, Boskovice

  Provádíme ošetření stromů, prořezy stromů, rizikové kácení stromů, statické zajištění koruny, štěpkování dřevní hmoty, sběr lesního osiva, odkůrování stromů, výškové práce pomocí horolezecké techniky. Možnost výsadby stromů, frézování pařezů.
  http://www.pece-o-stromy.cz

 71. Milan Tesař, Brno-Černá Pole

  Nabízíme znalecké posudky, studie, výpočty a měření v oblasti denního osvětlení, zastínění, oslunění a hlučnosti.
  http://www.klimatsro.wz.cz

 72. Miroslav Blaha, Brno-Obřany

  Odvoz a zpracování komunálního odpadu a šrotu.

 73. Miroslav Štětina, Brno-Líšeň

  Provádíme údržbu travnatých ploch a kosení trávy.

 74. MS-ŠROT, s.r.o., Slavkov u Brna

  Provozujeme kovošrot. Výkup železa a barevných kovů. Likvidace kovových konstrukcí a kontejnerový odvoz železného šrotu.
  http://www.mssrot.cz

 75. Otakar Pražák, Břeclav-Poštorná

  Nabízíme rizikové kácení stromů, těžbu dřeva, ekologické zpracování i likvidace dřevní hmoty.
  http://www.rikast.cz

 76. Petr Gottvald, Vyškov-Křečkovice

  Údržba zeleně ve firemních objektech i obcích, travnatých ploch či prostor kolem hal. Kácení rizikových stromů a sekání i mulčování trávy.
  http://www.gotys.cz

 77. PromTo CZ, s.r.o., Brno-Židenice

  Nabízíme protihlukové applikace.
  http://www.hlukovekryty.cz

 78. Radek Filip, Brno-Žabovřesky

  Provádění údržby zeleně.
  http://www.neton-brno.cz

 79. Radek Kopeček, Bílovice nad Svitavou

  Specializujeme se na bydlení a zahradu. Nabízíme sekání trávy i přípravu bazénů.
  http://www.upraveno.cz

 80. Radim Kosík, Brno-Líšeň

  Nabídka ořezávání a řezání stromů a veškeré úpravy travnatých ploch a keřů. Výsadba zeleně i stromů.

 81. RESPONO, a.s., Vyškov-Město

  Nabídka svozu a likvidace komunálního odpadu. Provoz dotřiďovací linky a skládky. Zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů a prodej kontejnerů. Komplexní nakládání s odpady. Provoz dotřiďovací linky, skládky a elektodílny.
  http://www.respono.cz

 82. RNDr. Josef Pazourek, Brno-Slatina

  Vyjádření hydrogeologa k odběrům a vypouštění vod, kontrola těsnosti žump, sanace kontaminovaných vod a zemin, posudky a nabídka poradenství.
  http://www.pazourek.cz

 83. Ružena Barkocyová, Moravská Nová Ves

  Provádíme údržbu zeleně, čistění lesů, břehů a toků. Pokládáme zámkovou dlažbu. Nabízíme zemní i úklidové práce.

 84. SATESO, s.r.o., Šlapanice

  Nabídka služeb v oblasti likvidace odpadů. Provoz skládky a sběrného dvora. Zpětný odběr elektrospotřebičů.
  http://www.sateso.cz

 85. Sběrné suroviny Hodonín, s.r.o., Hodonín

  Provádíme sběr a výkup druhotných surovin. Vykupujeme papír, plasty, sklo, železo, barevné kovy a baterie.
  http://www.sbersurovin.cz

 86. SEKO BRNO, spol. s r.o., Brno-Královo Pole

  Provádění autorizovaného měření průmyslových emisí a imisí pracovního prostředí.
  http://www.sekobrno.cz

 87. ŠROT GEBESHUBER s.r.o., Sokolnice

  Váš kovošrot – výkup a zpracování kovů (železný šrot a barevné kovy). Druhotné suroviny, recyklace kovového odpadu, kontejnerový odvoz železného šrotu. Autovraky a jejich ekologická likvidace. Kovošrot, barevné kovy, šrot, sběrné suroviny.
  http://www.gebeshuber.cz

 88. Stanislav Réman, Předklášteří

  Nabídka údržby zeleně, správy nemovitostí a autodopravy.

 89. STKO, spol. s r.o., Mikulov

  Provádíme odvoz komunálního a tříděného odpadu.
  http://www.stko.cz

 90. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r.o., Brno-Žabovřesky

  Provádění měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí. Kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů.
  http://www.teso.cz

 91. TOCOEN, s.r.o., Brno-Zábrdovice

  Nabídka služeb v oblasti životního prostředí a ekologie. Zpracování ekologických auditů. Organizace konferencí a kurzů o životním prostředí.
  http://www.tocoen.cz

 92. Tomáš Jakab, Brno-Žebětín

  Provádím sekání trávy a sečení trávníků.
  http://www.sekani-travy-brno.cz

 93. Tomáš Šarapatka, Brno-Veveří

  Realizace a údržba zeleně. Kácení rizikově situovaných stromů.
  http://www.kaceni.cz

 94. TRADAP, s.r.o., Rajhrad

  Nabídka čištění, odvozu a likvidace splaškových vod z jímek, septiků a žump. Dodávky a montáže jímek.
  http://www.tradap.cz

 95. V+V SLUŽBY, s.r.o., Rosice

  Provádíme ekologické likvidace sypkých materiálů, slévárenských písků, sutí, komunálních odpadů, olejů, vosků, elektroniky a biologických odpadů.
  http://www.vavsluzby.cz

 96. Václav Absolon, Brno-Žabovřesky

  Vykupujeme kovový odpad, železný šrot, barevné kovy, železo, hliník, křemík. Likvidace technologických celků a nebezpečného odpadu.
  http://www.vykup-kovu-brno.cz

 97. Vladimír Liška, Břeclav-Charvátská Nová Ves

  Nabídka diagnostiky, prořezávání a konzervace cenných i památných stromů, ošetření dutin a odstranění pařezů.
  http://www.doktorstrom.cz

 98. VOSTING, spol. s r.o., Brno-Veveří

  Nabízíme stroje ke kompostování bioodpadu a biomasy, k recyklaci stavebního odpadu a stroje pro těžbu nerostných surovin.
  http://www.vostal.cz

 99. Vysoké učení technické v Brně, Brno-Královo Pole

  Měření hluku strojů a zařízení v pracovním prostředí. Provádění měření zvukové neprůzvučnosti a pohltivosti.
  http://physics.fme.vutbr.cz/zkusebna

 100. Zdeněk Škop, Brno-Lesná

  Provádíme autorizované měření emisí CO a NOx malých, středních zdrojů, kontrolu spalinových cest. Zajišťujeme servis těchto zařízení.
  http://www.emise-skop.cz

TOPlist