Ekologické služby v Královéhradeckém kraji

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby v Královéhradeckém kraji

 

 1. BŘEMUS, spol. s r.o., Nový Bydžov

  Výkup, zpracování a prodej železných a neželezných kovů, odpadních kabelů, papíru a plastů. Likvidace odpadů včetně nebezpečných.
  http://www.avojt.cz/bremus

 2. Česká energetická společnost, Police nad Metují

  Nabídka měření emisí kotlů a energetických služeb.

 3. David Hurt, Pardubice-Zelené Předměstí

  Provádíme úpravu travnatých ploch v obcích i na soukromých pozemcích. Poskytujeme kácení stromů, stříhání živých plotů a likvidaci odpadu ze zeleně.
  http://www.udrzba-zelene-pce.cz

 4. Ekos Hradec Králové, a.s., Hradec Králové-Pouchov

  Poskytování poradenství a služeb v oblasti životního prostředí.

 5. ENVISTONE, spol. s r.o., Předměřice nad Labem

  Příjem stavebních a demoličních odpadů na recyklační středisko. Prodej recyklátů, písku a zeminy. Drcení a třídění stavebních sutí mobilním drtičem.
  http://www.envistone.cz

 6. Ing. Bohuslav Popp, Hradec Králové-Slezské Předměstí

  Poradenská činnost v technicko ekologické oblasti. Zaměření na ochranu ovzduší a zavádění systémů řízení dle norem řady ISO 14 000.

 7. Ing. Eva Bečvářová, Trutnov-Horní Předměstí

  Nabídka ekologického poradenství v oblasti odpadů, chemických látek, ovzduší, vody či obalů. Vypracování evidencí, hlášení a komunikace s úřady.

 8. Ing. Josef Jiráček, Dvůr Králové nad Labem

  Sběr a likvidace druhotných surovin.

 9. Ing. Matěj Brát, Police nad Metují-Velká Ledhuje

  Autorizované měření emisí středních či velkých zdrojů a revize komínů.
  http://www.emi-test.cz

 10. Ing. Milan Kábrt, Česká Skalice

  Provádím měření hluku.

 11. Ing. Pavel Tomíška, Hradec Králové-Nový Hradec Králové

  Poskytování služeb spojených s ekologií, rozptylovými studiemi a odbornými posudky.
  http://www.tomiska.cz

 12. Ing. Radek Píša, Pardubice-Zelené Předměstí

  Nabízíme služby a znalecké posudky v oboru ochrany ŽP, odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší, EIA, IPPC a operační programy EU.
  http://www.radekpisa.cz

 13. Ing. Veronika Barnetová, Hradec Králové-Slezské Předměstí

  Vyhotovení plánů odpadového hospodářství, havarijních plánů, žádostí o vydání integrovaného povolení, vypracování žádostí o dotaci z OPŽP.

 14. Jan Michajlík, Hradec Králové-Slezské Předměstí

  Provádíme zdravotní řezy, prořezy, kácení, výsadby a ošetření stromů, rizikové i postupné kácení.
  http://www.nakonari.eu

 15. JARO Česká Skalice, s.r.o., Česká Skalice

  Nabídka rizikového kácení stromů, štěpkování, vyřezávání náletů, potlačování výmladnosti, sečení, mulčování, chemického vyhubení plevelů.
  http://www.jarocs.eu

 16. Jaroslav Míka, Železnice

  Nabídka vyvážení odpadních vod ze septiků, čističek a jímek fekálním vozem.
  http://www.zeleznice.org/fedozez

 17. Jiří Šafranko, Třebechovice pod Orebem

  Nabízíme rizikové kácení stromů horolezeckou metodou, těžbu dřeva, práci s motorovou pilou a s křovinořezem.
  http://www.kaceni-stromu-safranko.webnode.cz

 18. Josef Máslo, Hradec Králové-Plácky

  Nabízíme zakládání a údržbu zelených ploch.
  http://www.greenservis.com

 19. Libor Ferbas, Trutnov-Střední Předměstí

  Poskytování služeb v oblasti lesnictví a drobného zemědělství. Těžba i přibližování dřeva a rizikové kácení stromů.

 20. M-Trans cz, s.r.o., Třebechovice pod Orebem

  Odvoz a uložení odpadů z jímek a septiků. Zajištění zemních prací, doprava sypkých hmot, nabídka práce zemním strojem.

 21. Marek Křesťan, Hradec Králové-Nový Hradec Králové

  Prodej, svoz a ekologická likvidace potravinářských olejů z restauračních zařízení.

 22. Marie Prušinovská, Nové Město nad Metují

  Poskytování služeb v oblasti sběru a zpracování odpadů.

 23. Milan Bečvář, Svoboda nad Úpou

  Provoz zařízení ke sběru autovraků včetně zajištění ekologické likvidace a protokolu o likvidaci. Prodej autodílů, nakládání s nebezpečnými odpady.
  http://www.likvidaceautovraku.com

 24. NAPOS, s.r.o., Předměřice nad Labem

  Zabýváme se ekologickým zpracováním kovového, papírového, plastového a skleněného odpadu.
  http://www.napos.eu

 25. NORMA, v.o.s., Hořice

  Zabýváme se svozem, nákupem, výkupem a odvozem rostlinných tuků či olejů.

 26. Petr Šanc, Velké Poříčí

  Dodávky kompletního řešení pro kontrolu a omezování hluku v průmyslových provozech a na stavbách.

 27. Petr Stýblo, Hradec Králové-Rusek

  Zajištění recyklace papíru a igelitu. Nabídka likvidace nebezpečných i jiných odpadů.

 28. Poradenství v oblasti životního prostředí, Týniště nad Orlicí

  Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí (zejména odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky)a dále bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  http://

 29. Radimil Jiroušek, Česká Skalice

  Sběr, výkup, úprava a prodej obchodovatelných druhotných surovin.
  http://www.jirousek.cz

 30. Technické služby města Nový Bydžov, Nový Bydžov

  Nabízíme údržbu komunikací a veřejné zeleně. Provozujeme skládku stavebních sutí.
  http://www.tsnovybydzov.cz

 31. TEGO cz, s.r.o., Nová Paka

  Nabídka poradenských služeb v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a koordinátora na staveništi.
  http://www.tegocz.cz

 32. Vladimír Ungrád, Rychnov nad Kněžnou

  Poskytujeme celoroční údržbu zeleně, sečení trávy, práci s křovinořezem, renovaci poškozených travních ploch a chemické hubení mechu i plevele.
  http://www.travniky.kvalitne.cz

 33. WWTP DKNL, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem

  Provozování čistírny odpadních vod.
  http://www.wwtp.cz

TOPlist