Ekologické služby v Libereckém kraji

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby v Libereckém kraji

 

 1. Artur Blaschke, Liberec V-Kristiánov

  Sečení a údržba zeleně.

 2. BERYL, spol. s r.o., Liberec VIII-Dolní Hanychov

  Provádění akreditovaných měření hluku, chemických látek, prašnosti, hlukových studií a hodnocení zdravotních rizik. Zajištění protihlukových opatření.

 3. Envigea, s.r.o., Liberec III-Jeřáb

  Nabídka poradenských služeb v oblasti životního prostředí.
  http://www.envigea.com

 4. František Just, Česká Lípa-Stará Lípa

  Výkup a prodej barevných kovů.

 5. H-OSEV, s.r.o., Liberec XIV-Ruprechtice

  Provádíme hydroosev pro trávníky v okolí silnic, dálnic, železnic, mostů. Omezení půdní eroze a prašnosti. Sadové úpravy. Rekultivace skládek.
  http://www.h-osev.cz

 6. Ing. František Tuček, Liberec VI-Rochlice

  Nabídka služeb specialisty na hluk a vibrace v oborech průmysl, stavebnictví, urbanismus a hygiena.
  http://www.analysisprecision.cz

 7. Ing. Jana Jinková, Česká Lípa-Dubice

  Nabídka poradenství pro oblast chemie a životního prostředí.
  http://www.ekoporadce.cz

 8. Ing. Jitka Vacinová, Česká Lípa

  Nabídka služeb a poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systémů řízení dle norem ISO.

 9. Ing. Karel Kolář, Liberec XXIII-Doubí

  Posuzování vlivů na životní prostředí, vypracování odborných posudků a rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzduší. Výpočet hlukových studií.

 10. Irena Pavelková, Cvikov II

  Výkup a prodej druhotných surovin se zaměřením na železo a jeho slitiny a na odpad z barevných kovů. Řezání ocelových konstrukcí, likvidace strojů.
  http://www.sbernacvikov.cz

 11. Jan Urválek, Liberec I-Staré Město

  Provádíme údržbu travnatých ploch, zeleně a úklid sněhu v průmyslových areálech, veřejných plochách i zahradách. Nabízíme kácení stromů.

 12. Jaroslav Sova, Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky

  Nakládáme a likvidujeme ropné i klasické odpady.

 13. Jiří Haas, Smržovka

  zabýváme se pravidelnou údržbou zeleně, provádíme sekání travnatých ploch, prořezy stromů, výsadbu květinových mís a jiné zahradnické práce.
  http://www.sekanizahrad.cz

 14. Jiří Pančenko, Vysoké nad Jizerou

  Provádím rizikové kácení stromů v blízkosti zástavby a elektrického vedení, ořezy korun, sekání travnatých ploch, hubení plevele i údržbu zeleně.
  http://www.stromkomfort.cz

 15. Jiří Pospíchal, Mimoň V

  Nabídka údržby zeleně, výsadby rostlinného materiálu, komunálních úklidů chodníků, pozemků i veřejných ploch a zimní údržby.
  http://www.greenhorn-servis.cz

 16. KAR, spol. s r.o., Liberec I-Staré Město

  Zajišťujeme výkup plastů, papírů, barevných kovů, organizaci sběrů, dodávky kontejnerů, lisů a odvoz.

 17. KOVONEX, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou

  Ekologická likvidace nefunkční elektroniky, recyklace vyřazených počítačů a příslušenství včetně nebezpečných součástí.
  http://www.kovonex.cz

 18. LIKTO, s.r.o., Liberec XXV-Vesec

  Zajistíme kompletní úklidové práce v průmyslových objektech, recyklaci technických plastů a PET. Nabízíme zámečnické práce.
  http://www.likto.cz

 19. Martin Vobořil, Turnov

  Nabídka sečení travnatých ploch, likvidace křovin, kácení stromů, výsadby rostlin a oprav zahradní techniky.

 20. Mgr. Martin Slavík, Chrastava

  Nabízíme tvorbu bezpečnostních listů a pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky. Nabízíme školení zaměstnanců.
  http://www.martin.slavik.sweb.cz

 21. Michal Salava, Chrastava-Horní Chrastava

  Nabídka kontejnerových služeb a likvidace technologických celků.
  http://www.salava.cz

 22. Milan Vrána, Liberec XXIV-Pilínkov

  Nabídka čištění skladovacích nádrží na LTO, TTO a PHM, jímek či lapolů, těstnostních zkoušek a defektoskopie nádrží, odvozu i likvidace kalů.

 23. Ondřej Slavík, Semily

  Prořezávání a kácení stromů. Ošetřování ovocných stromů. Zpracování dřevní hmoty. Výškové práce.
  http://www.stromari.cz

 24. Otta Uchytil, Liberec XV-Starý Harcov

  Provádíme likvidace nebezpečných odpadů, čistíme skladové nádrže na ropné produkty a nabízíme protektorování pneumatik.
  http://www.volny.cz/ekoli

 25. Peter Majerčík, Hodkovice nad Mohelkou

  Provádíme zahradické práce, kácení stromů, sekání trávníků a zahrad, výsadbu rostlin, odborné prořezávání stromů, úpravy zeleně a rekultivace zahrad. Likvidace a odvoz dřevěného a travního odpadu.

 26. Petr Podzimek, Liberec XV-Starý Harcov

  Provádíme analýzu odpadních vod, likvidace laboratorní chemie, galvanické pokovování. Vyrábíme gumárenské produkty. Poskytujeme poradenství a školení.
  http://www.moachem.cz

 27. Renata Wachová, Liberec I-Staré Město

  Nabízíme údržbu okrasné zeleně, ošetřování a odborné posouzení zdravotního stavu stromů či arboristiku a rizikové kácení stromů.

 28. RNDr. Jiří Novák, Liberec XIV-Ruprechtice

  Provádění rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzduší, hlukových studií a odborných posudků.

 29. RNDr. Karel Hájek, Liberec XIX-Horní Hanychov

  Autorizované měření hluku v pracovním prostředí. Úřední měření hluku a provádění hlukových studií i posudků.
  http://www.volny.cz/hajekk

 30. Slavomír Molnár, Liberec VI-Rochlice

  Nabízíme ekologické služby v oblasti sběru, recyklace a likvidace odpadů.
  http://www.molnarlbc.cz

 31. SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonec nad Nisou-Rýnovice

  Nabídka služeb v oblasti likvidace nebezpečných a jiných odpadů.
  http://www.volny.cz/spl.jbc

 32. Václav Lušovjan, Liberec XXIII-Doubí

  Návrhy a realizace zahrad i závlahových systémů. Výsadba a údržba zeleně, zakládání či sekání trávníků.
  http://www.lb-zahrady.cz

 33. WAPITI, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou

  Zabýváme se obchodem s odpadními a stavebními materiály.
  http://www.wapiti.cz

TOPlist