Ekologické služby v Moravskoslezském kraji

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby v Moravskoslezském kraji

 

 1. ALLI servis, s.r.o., Ostrava-Zábřeh

  Nákup i prodej barevných kovů a legované oceli.
  http://www.alli-servis.wz.cz

 2. Alois Šimko, Rýmařov

  Výkup druhotných surovin.

 3. Antonín Kuchař, Horní Benešov

  Údržba zeleně a sekání trávy. Nabídka služeb pro zemědělství a zahradnictví.
  http://www.posekani-travy.cz

 4. AQ - test, spol. s r.o., Ostrava-Moravská Ostrava

  Poskytování konzultačních služeb v oblasti životního prostředí.
  http://www.aq-test.cz

 5. AQD-envitest, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava

  Nabídka služeb v oblasti hydrogeologie a ekologie. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Provádění monitoringu a sanace kontaminované půdy.
  http://www.aqd-envitest.cz

 6. Bc. Radim David, Ostrava-Stará Bělá

  Provádíme kompletní návrhy, realizace a údržbu zeleně. Nabízíme terénní úpravy, realizace vodních prvků, výsadbu keřů a stromů, zatravňování pozemků.
  http://www.gardenex.cz

 7. CRONIMET Ostrava, s.r.o., Ostrava-Svinov

  Vykupujeme veškeré odpady z legovaných ocelí a nízkolegované materiály ve všech podobách.

 8. Daniel Král, s.r.o., Odry

  Recyklace a další zpracování pryžového odpadu.
  http://www.interkat.cz/krald

 9. Demonta T, s.r.o., Ostrava-Zábřeh

  Nakupujeme, zpracováváme a prodáváme ocelový odpad (šrot), barevné kovy a hliníkové produkty. Vykupujeme autovlaky, elektroměry, hliníkové spalovací motory. Likvidujeme vybrané objekty, provozujeme nákladní dopravu.
  http://www.demonta.cz

 10. DRUZAM, výrobní družstvo, Ostrava-Přívoz

  Sběr a zpracování železného šrotu.

 11. E-expert, spol. s r.o., Ostrava-Moravská Ostrava

  Konzultační služby v životním prostředí. Rozptylové studie a odborné posudky dle zákona o ochraně ovzduší. Žádosti o integrované povolení (IPPC). Oznámení a dokumentace dle zákona 100/2001 Sb. (EIA). Poradenství v oblasti emisí CO2 a dotací z OPŽP.
  http://www.e-expert.eu

 12. eko ESO, spol. s r.o., Ostrava-Svinov

  Čištění a revize nádrží na ropné a nebezpečné látky.
  http://www.ekoeso.cz

 13. EKOAQUA plus, Ostrava-Moravská Ostrava

  Zajišťujeme odstraňování odpadů včetně odpadů nebezpečných. Čištění, servis a údržba odlučovačů ropných látek a tukových lapolů. Provozování a servis biologických čistíren odpadních vod. Provádíme měření objemů vypouštěných vod.
  http://www.ekoaquaplus.cz

 14. Eva Wernerová, Frýdek-Místek-Frýdek

  Provádíme kácení stromů z plošiny a řezání dřeva. Nabízíme frézování pařezů a pronájem plošiny Tatra 27 metrů.

 15. Frýdecká skládka, a.s., Frýdek-Místek-Frýdek

  Nabídka komplexních služeb v oblasti svozu a likvidace odpadu. Výroba kompostu, zemních substrátů a tříděného kameniva. Provoz skládky odpadů.
  http://www.fmskladka.cz

 16. HRABOSS, a.s., Ostrava-Hrabová

  Zabýváme se údržbou veřejné zeleně, zimní údržbou komunikací a likvidací černých skládek. Provádíme drobné stavební úpravy.
  http://www.hraboss.wz.cz

 17. Ing. Aleš Dobrozemský, CSc., Ostrava-Vítkovice

  Nabídka měření emisí.
  http://www.dobrozemsky.cz

 18. Ing. arch. Jiří Vykopal, Ostrava-Výškovice

  Dodávky a montáže akustických prvků i systémů.

 19. Ing. Arnošt Ulman, Ostrava-Hrabůvka

  Nabídka údržby zeleně.

 20. Ing. David Slavata, Opava-Kateřinky

  Nabízíme sekání trávy, prodej palivového dříví a výsadby sadu.
  http://www.komunalniservis.cz

 21. Ing. Ivana Mariánková, Klimkovice

  Poskytování posudkových a poradenských služeb v oblasti ochrany životního prostředí a geologie.

 22. Ing. Jan Macháč, Mořkov

  Nabídka environmentálního i ekologického poradenství a služeb.
  http://www.eko.morkov.cz

 23. Ing. Jan Poloch, Ostrava-Zábřeh

  Dovoz a distribuce biologicky rozložitelných obalů. Nabídka poradenství při zavádění systémů nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem.
  http://www.biobag.cz

 24. Ing. Jan Urbášek, Frýdek-Místek-Místek

  Provádím chemickou likvidaci křídlatky, kosení a údržbu břehových porostů, lesnické a myslivecké činnosti. Nabízím poradenství a konzultace.

 25. Ing. Jarmila Paciorková, Havířov-Bludovice

  Poskytuji poradenství v oblasti životního prostředí a studie vlivu staveb na životní prostředí.

 26. Ing. Jitka Tomisová, Ostrava-Michálkovice

  Nabídka autorizovaného měření emisí a spotřeby vzduchu.
  http://www.volny.cz/ekotechnikaova

 27. Ing. Jozef Vlček, Opava-Předměstí

  Nabídka sadových a lesnických služeb, rekultivace a pěstování lesních dřevin.
  http://www.vlcek.opava.cz

 28. Ing. Karel Kořínek, Ostrava-Poruba

  Nabídka poradenství v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 29. Ing. Karel Kotula, Havířov-Bludovice

  Nabídka údržby zeleně, ořezů a tvarování keřů i kácení stromů.
  http://www.udrzbazelene.eu

 30. Ing. Lubomír Káňa, Frýdek-Místek-Frýdek

  Sběr a zpracování kovového odpadu.

 31. Ing. Marcel Štantejský, Otice

  Nabídka ekologického poradenství.
  http://www.stantejsky.cz

 32. Ing. Marie Skybová, Ph.D., Štítina

  Poskytování poradenství v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

 33. Ing. Petr Teuchner, Bohumín-Skřečoň

  Autorizované měření emisí. Servis, revize plynových zařízení. Výstavba, servis kontinuálního měření emisí. Vypracování znaleckých a odborných posudků.
  http://www.teuchner.cz

 34. Ing. Radek Klvač, Ostrava-Výškovice

  Poradenství v oblasti životního prostředí, odpadů, ovzduší, vody a stavebního řádu.
  http://www.ekoporadenstvi-klvac.cz

 35. Ing. Radka Šprochová, Ostrava-Hošťálkovice

  Nabídka poradenství a zprostředkování služeb v oblasti nakládání s odpady.
  http://www.texara.cz/odpady

 36. Ing. Roman Holý, Ostrava-Zábřeh

  Poradenství a pořádání školení v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a environmentálního managementu, obchod s dřevěnými a plastovými odpady.
  http://www.ekolpor.cz

 37. Ing. Roman Mamica, Karviná-Nové Město

  Provádění údržby veřejné zeleně, sekání travnatých ploch, terénních úprav a kácení dřevin a stromů.

 38. INORGA RERO, spol. s r.o., Ostrava-Moravská Ostrava

  Ekologické zneškodňování technologických celků.
  http://www.inorga-rero.cz

 39. Jan Kudela, Vřesina

  Poskytování realizací a údržby zahrad či sečení a mulčování travních ploch. Nabídka těžby dřeva.
  http://www.zemzah.cz

 40. Ján Lupták, Brušperk

  Nabídka údržby zahrad.

 41. Jan Lýčka, Ostrava-Hrabová

  Provozujeme sběrnu a výkup kovového odpadu.

 42. Jaroslav Demel, Opava-Kylešovice

  Nákup a prodej druhotných surovin.
  http://www.dem-sur.cz

 43. Jiří Józsa, Karviná-Mizerov

  Zakládáme nové trávníky, udržujeme zeleň a kácíme stromy.
  http://www.udrzba-zelene.cz

 44. Jiří Pežga, Český Těšín

  Nabídka odvozu a likvidace odpadu.

 45. Jiří Semenjuk, Ostrava-Moravská Ostrava

  Nabídka údržby trávníků, parků a zahrad včetně kácení stromů, výseku keřů, odvozu odpadů a výsadby květin. Poskytování odborného poradenství.
  http://www.sekostravnikar.wz.cz

 46. Konfekce Litvínov, s.r.o., Ostrava-Kunčičky

  Zpracování nekovového starého a zbytkového materiálu.

 47. Lukáš Oliva, Nový Jičín

  Provádíme ošetřování stromů, rizikové kácení a frézování pařezů.
  http://www.arboss.cz

 48. Martin Soldát, Krnov-Pod Bezručovým vrchem

  Nabídka měření emisí. Servis plynových spotřebičů.
  http://www.msservis.eu

 49. Mgr. Adrián Czernik, Vřesina

  Nabízím biologická a naturová hodnocení a posudky, biologický dozor staveb a botanické a zoologické průzkumy.
  http://www.adrianczernik.cz

 50. Mgr. Tomáš Kuras, Ostrava-Zábřeh

  Nabídka ekologických hodnocení v oblasti ochrany přírody.

 51. Michael Brozda, Český Těšín

  Nabídka údržby a realizací zahrad, zakládání trávníků i kácení stromů.
  http://www.green.wbs.cz

 52. Milan Belan, Šenov u Nového Jičína

  Provoz sběru druhotných surovin.

 53. Milan Mazák, Dlouhá Loučka

  Nabízíme parkové i zahradní úpravy, dokončovací stavební práce, údržbu zeleně a obnovu parků, rekultivaci i revitalizaci vodních toků.

 54. Milan Sasyn, Studénka-Butovice

  Nabízíme sečení trávy i v náročném terénu. Provádíme práce s křovinořezem a motorovou pilou či ořezy i kácení stromů.
  http://www.trakos.kvalitne.cz

 55. Miroslav Jeseňák, Ostrava-Moravská Ostrava

  Údržba veřejné zeleně, kácení stromů, realizace zahrad včetně projektové dokumentace.

 56. Pavel Girášek, Opava-Kateřinky

  Nabízíme svoz plastového odpadu a jeho ekologické likvidace. Provádíme sečení travnatých ploch, výsadby dřevin a práce v lesnictví.

 57. Pavel Zápalka, Šenov

  Nabízíme rizikové kácení stromů a úpravu zeleně. Prodáváme palivové dříví.
  http://www.zapalka.prodejce.cz

 58. Pavel Žůrek, Ostrava-Moravská Ostrava

  Výkup, odvoz a zpracování elektroodpadu – elektrošrotu. Komplexní recyklace elektrických a sdělovacích kabelů a vodičů, dočišťování kabelových odpadů. Poptáváme: výpočetní techniku, desky tištěných spojů, procesory. Nadnormativní zásoby.
  http://www.zurek.7x.cz

 59. Petr Bartalos, Šenov u Nového Jičína

  Nabídka sekání trávy, údržby zeleně, úklidu komunikací či hubení plevele. Zajištění výřezů křovin a stromů.

 60. Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, Ostrava-Kunčice

  Realizace zahrad, zahrady na klíč, projekce rodinných zahrad. Provádíme kompletní servis ohledně údržby, realizujeme okrasná i koupací jezírka a potůčky, pracujeme s kamenem, pokládáme travní koberec, montujeme zavlažovací systém, provozujeme zahradní centrum.
  http://www.vysadime.cz

 61. PLOSAB s.r.o. – odbahnění rybníků a řek , Petrovice u Karviné

  Nabízíme komplexní servis při odbahňování rybníků. Strojní odvodnění sedimentu. Těžba průmyslových kališť, odbahnění rybníků. Zámečnické práce, strojní obrábění, obrážení drážek, svařování (železo, hliník, nerez), stříhání a ohýbání plechů.
  http://www.plosab.cz

 62. Renáta Dubnická, Ostrava-Zábřeh

  Výkup barevných kovů, železa, baterií a žaluzií.

 63. RNDr. Alexander Skácel, Ostrava-Zábřeh

  Nabízíme konzultace v oblasti životního prostředí, zdravotních rizik a veřejného zdraví.

 64. RNDr. Vítězslav Jiřík, Hlučín

  Nabídka hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivů fyzikálních a chemických faktorů prostředí na zdraví.
  http://www.hes.wbs.cz

 65. Sběrné dvory, s.r.o., Sviadnov

  Provoz sběrného dvora, výkup papíru, železa, barevných kovů, autobaterií a plastových fólií. Nabízíme skartaci dokumentů, za skartovaný papír Vám zaplatíme. Možnost nakládky materiálu na místě vlastní technikou, přistavení a odvoz kontejnerů.
  http://www.sbernedvory.cz

 66. Štefan Regeci, Šenov u Nového Jičína

  Nabídka kácení stromů a přibližování dřeva včetně likvidace dřevěné hmoty štepkováním.

 67. Svifin, s.r.o., Ostrava-Poruba

  Nabídka ekologického poradenství v oblastech ochrany ovzduší, odpadového a vodního hospodářství.
  http://www.svifin.cz

 68. Sylvie Drdová, Havířov-Prostřední Suchá

  Výkup a zpracování kovového odpadu, katalyzátorů a autobaterií. Zprostředkování ekologické likvidace vozidel.
  http://www.drdasrot.cz

 69. Tomáš Fašina, Klimkovice

  Provádíme rizikové kácení stromů, štěpkování větví a likvidace náletových dřevin.

 70. Tomáš Halfar, Karviná-Ráj

  Nakládání s nebezpečnými odpady.
  http://www.hapeto-odpady.cz

 71. Tomáš Urbanský, Vítkov

  Nakládání s odpady kategorie O i N, provoz deemulgační stanice a poradenství v oblasti životního prostředí.

 72. TRAFIN OIL, a.s., Český Těšín

  Nabízíme služby v oblasti likvidace použitých potravinářských olejů z restaurací, podnikových či školních jídelen, pekáren a gastronomických provozů.
  http://www.trafinoil.cz

 73. TROJEK, a.s., Ostrava-Přívoz

  Nakládání s ocelovými odpady a barevnými kovy.
  http://www.trojek.cz

 74. Vlastimil Holata, Moravský Beroun

  Nabízíme ekologické poradenství.

 75. Z.G.R. - SAXA, spol. s r.o., Karviná-Fryštát

  Recyklace stavební suti. Prodej cihlových, betonových a struskových frakcí.

 76. Zdeněk Bukovjan, Bruntál

  Provádíme sběr a zpracování plastů.

 77. Zdeněk Sklář, Kozmice

  Provozování a servis všech typů čistíren odpadních vod. Nabídka oprav či montáží plastových nádrží včetně odebírání vzorků vody.

TOPlist