Ekologické služby v Praze

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby v Praze

 

 1. AGSS, s.r.o., Praha-Vinohrady

  Provádíme monitoring vlivů na životní prostředí.
  http://www.agss.euweb.cz

 2. AHT - Energetika, s.r.o., Praha-Žižkov

  Provádíme návrhy a výpočty měření v oboru aeromechaniky, hydromechaniky i termomechaniky.
  http://www.aht.cz

 3. Antonín Kroužek, Praha-Nusle

  Nabídka zahradnických, úklidových a drobných stavebních prací. Správa a údržba nemovitostí.

 4. Antonín Pechek, Praha-Vyšehrad

  Zajištění údržby veřejné zeleně, sadů a zahrad.
  http://www.vysehradskyzahradnik.cz

 5. Arbonet, s.r.o., Praha-Horní Počernice

  Arboristika – kácení a prořez stromů (horolezeckou) stromolezeckou technikou, odborné a znalecké posudky - stromy, stromolezectví, odborná školení.
  http://www.arbonet.cz

 6. Arnošt Vaňák, Praha-Třeboradice

  Nabídka likvidace odpadů.
  http://www.likvidaceodpadu.com

 7. ATE CR, a.s., Praha-Záběhlice

  Nabízíme komplexní služby pro životní prostředí. Nabízíme ekologický audit, analýzu rizika a dokumentaci EIA. Specializujeme se na studnařské práce.
  http://www.ate-cr.cz

 8. ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Praha-Chodov

  Provádíme rozptylové a hlukové studie, odborné posudky, hodnocení zdravotního rizika. Eia, Sea.
  http://www.atem.cz

 9. BDW LINE, spol. s r.o., Praha-Vysočany

  Likvidace odpadů.

 10. Bohumil Adamec, Praha-Strašnice

  Zajištění recyklace a odvozu kovového odpadu.

 11. Bohumil Hřebíček, Praha-Smíchov

  Výkup surovin.

 12. ČÁMA-SPOL, a.s., Praha-Ďáblice

  Provoz sběrných surovin, odvoz odpadu a prodej písku a štěrku.
  http://www.cama-spol.cz

 13. Centrum inovací a rozvoje, Praha-Vinohrady

  Ochrana životního prostředí ve výrobní i nevýrobní sféře.
  http://www.cir.cz

 14. ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Praha-Čakovice

  Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, či nakládání s chemickými látkami v souladu s právními předpisy.
  http://www.chemeko.cz

 15. COMTRADE, spol. s r.o., Praha-Braník

  Nabízíme poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

 16. Daniel Kajpr, Praha-Čakovice

  Nabídka realizace, údržba i rekonstrukce zahrad, parků či firemní zeleně. Nabídka poradenství, kácení stromů, výsadby zeleně a ekologického servisu.
  http://www.vasezelen.cz

 17. DMTech, s.r.o., Praha-Michle

  Nabídka služeb v oblasti ochrany životního prostředí.
  http://www.dmtech.cz

 18. EKODOMOV, Praha-Dejvice

  Realizace osvěty na podporu separace bioodpadů a kompostování. Prodej kompostovacích sáčků.
  http://www.ekodomov.cz

 19. EKOMEX, s.r.o., Praha-Vinohrady

  Nabídka komplexních služeb v oblasti likvidace odpadů.
  http://www.ekomex.cz

 20. EKORA s.r.o., Praha-Nusle

  Provádíme ekologické služby, poradenství, průzkumné práce, geologie, hydrogeologie, ekologické audity, analýzy rizik, sanace znečištění zemin a vod. EIA, IPPC, odpadové hospodářství, bioodpady, ochrana ovzduší a vodní hospodářství. Měření průtoků.
  http://www.ekora.cz

 21. EKOSUR, s.r.o., Praha-Vysočany

  Firma zabývající se výkupem sběrového papíru, železa, barevných kovů. Vykupujeme čiré plastové folie. Vlastní doprava - kontejnery, auto s čelem, vysokozdvižné vozíky, digitální autováha do 60t, délka 14m.
  http://www.ekosur.cz

 22. EKOSYSTEM, Praha-Vysočany

  Vyrábíme biologické čistírny odpadních vod pro 2-2500 EO, plastové nádrže a jímky, žumpy, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, odlučovače ropných látek. Zajišťujeme ekologické audity, EMS, IPPC, EIA, dekontaminace a úprava vod, čištění odpadních vod.
  http://www.ekosystem.cz

 23. EKOZINK Praha, s.r.o., Praha-Nusle

  Zpracování a výkup zinkových odpadů.

 24. ELEKTROWIN, a.s., Praha-Michle

  Provozujeme kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ve skupinách 1, 2 a 6.
  http://www.elektrowin.cz

 25. ENVIROS, s.r.o, Praha-Žižkov

  Přední poradenská společnost v oblasti energetiky a životního prostředí. Provádíme energetické audity, územní energetické koncepce, emisní obchodování. Dále se specializujeme na energetické řízení (Monitoring a Targeting, Energetický management, Externí energetik)), IPPC, environmentální audit (EDD), hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), financování projektů, udržitelnou spotřebu a výrobu a čistší produkci.
  http://www.enviros.cz

 26. EPOS-AZ, s.r.o., Praha-Vinohrady

  Nabídka služeb v oblastech životního prostředí, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, podnikové ekologie, rozptylové a akustické studie.
  http://www.eposaz.cz

 27. EVECO, s.r.o., Praha-Malešice

  Návrh, projekce a dodávky zařízení pro ochranu ovzduší.
  http://www.evecopraha.cz

 28. Fe MARKET - recycling, s.r.o., Praha-Nové Město

  Poskytování služeb v oblasti zpracování kovového odpadu, barevných kovů, papíru, průhledného igelitu a likvidace technologických zařízení.
  http://www.femarket.eu

 29. FERBAKO, spol. s r.o., Praha-Karlín

  Výkup, likvidace, zpracování a prodej odpadu či starého papíru.

 30. Firma Podaný Luboš, s.r.o., Praha 10-Vršovice

  Výkup železa a druhotných surovin.
  http://www.kovosrot-krc.cz

 31. GEORAP s.r.o., Praha-Nusle

  zabýváme se skladováním a ankládáním s odpady, zemními pracemi a zpracováním laboratorních a odborných posudků.
  http://georap.cz

 32. Hydrogeologická společnost, s.r.o., Praha-Zbraslav

  Nabídka služeb technických poradců v oblasti geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Poskytování hydrogeologických prací.
  http://www.hgspol.cz

 33. HYDROTECH SG, s.r.o., Praha-Vyšehrad

  Nabídka posouzení ekologické zátěže v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a využívání vodních zdrojů.
  http://www.hydrotech-sg.cz

 34. Ing. Bohumír Chutný, Praha-Záběhlice

  Nabízíme komplexní ošetření stromů, veškeré druhy řezu, bezpečnostní vazby pevné i dynamické, kácení ve ztížených podmínkách a vykopání pařezů.
  http://www.stromy-bch.webnode.cz

 35. Ing. Hana Knapová, Praha-Řepy

  Poradenství v oblasti chemie a odpadů, vedení evidence, přípravy identifikačních listů k nebezpečným odpadům a podání ohlášení o produkci odpadů.
  http://www.evidenceodpadu.cz

 36. Ing. Ivan Horák, Praha-Stodůlky

  Autorizované měření hluku, vzduchotechniky i mikroklima. Revize požarních klapek.

 37. Ing. Jan Neuwirth, Praha-Strašnice

  Nabízíme zajišťování dotací, poradenství v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství, projekční i inženýrské práce, ekologické průzkumy a studie.
  http://www.rybniky-dotace.cz

 38. Ing. Jiří Krejčí, Praha-Černý Most

  Zajištění likvidace a recyklace ocelového odpadu.
  http://www.ikremo.cz

 39. Ing. Martin Špaček, Praha-Hlubočepy

  Nabídka ekologického poradenství. Poskytování služeb v oblasti odpadů, ochrany vod a ovzduší.
  http://www.pkservis.blogspot.com

 40. Ing. Pavel Talíř, Praha-Krč

  Provádím měření, výpočty a posudky v oblasti stavební akustiky, neprůzvučnosti, dozvuku i hluku.

 41. Ing. Petr Hofman, Ph.D., Praha-Černý Most

  Provádíme biologické či dendrologické průzkumy a posuzování vlivů na životní prostředí EIA a SEA.
  http://www.ekoden.webnode.cz

 42. Ing. Petr Prior, Praha-Střížkov

  Nabízíme konzultační a poradenské služby v oblasti ekologie.
  http://www.petr-prior.cz

 43. Ing. Petr Šulc, Praha-Nové Město

  Poskytování poradenství v oblasti odpadového hospodářství, hlášení ISPOP, správního řízení, provozních řádů, podnikové ekologie, veřejných zakázek.
  http://www.envirodesign.cz

 44. Ing. Přibyslava Tichotová, Praha-Kamýk

  Zajišťování ekologických auditů, tvorba posudků vlivů na životní prostředí či poskytování poradenství v oblasti odpadového a vodního hospodářství.
  http://www.tichotova.cz

 45. Ing. Tomáš Dudáček, Praha-Bohnice

  Poskytujeme prořez a kácení stromů stromolezeckou technikou, výsadbu dřevin i kompletní péči o zeleň.

 46. Ing. Václav Konopásek, CSc., Praha-Suchdol

  Nabídka služeb v oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

 47. Ing. Vladimír Kamberský, Praha-Vinoř

  Nabídka zvukových studií či snižování hluku včetně měření hluku.

 48. Ing. Vladimír Kočí, Praha-Dejvice

  Posuzování životního cyklu LCA, ISO 14044. Provádění environmentální deklarace o produktu, EPD, ISO 14025. Určení uhlíkové stopy a udržitelnost budov.
  http://www.lcastudio.cz

 49. Ing. Vladimír Zúber, Praha-Dejvice

  Nabízíme akustické měření a studie z hluku dopravy, stavební činnosti i stacionárních zdrojů. Autorizované měření protihlukových opatření.

 50. Ing. Zbyněk Krayzel, Praha-Holešovice

  Poskytování konzultací a poradenství v oblasti ochrany ovzduší.
  http://www.krayzel.cz

 51. INPROKOM, s.r.o., Praha-Podolí

  Nabídka protihlukových panelů a stěn z recyklovaných plastů včetně jejich kombinací s klasickými materiály. Výroba městského mobiliáře.
  http://www.inprokom.cz

 52. IPOLT CZ, s.r.o., Praha-Zličín

  Nabízíme služby v oblasti recyklace a odstraňování odpadů, poradenství či zprostředkování.
  http://www.ipolt.cz

 53. ISES, s.r.o., Praha-Bubeneč

  Poskytujeme veškeré služby v oblastech odpadového a vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší a grantového poradenství.
  http://www.ises.cz

 54. Jan Kulíšek, Praha-Hloubětín

  Zajišťujeme realizace zahrad na klíč. Provádíme údržbu a výsadbu veřejné zeleně včetně výkopových prací.

 55. Jan Leytens, Praha-Petrovice

  Nabídka zahradnických a kamenosochařských prací. Návrhy, realizace a údržba zahrad včetně veřejné zeleně a parků.

 56. Jana Chládková, Praha-Smíchov

  Nabídka pravidelné i jednorázové údržby zahrad a bazénů a úklidu domácností.
  http://zahrady.e-designer.eu

 57. Jaroslav Hanek, Praha

  Provádíme úklid a odvoz odpadu, dovoz písku, štěrků a stavebního materiálu.
  http://www.odvozodpad.cz

 58. Jaroslav Kalfař, Praha-Vinohrady

  Poskytujeme údržbu i rekultivaci zahrad, výsadbu keřů, zakládání živých plotů, sekání trávy a pravidelnou údržbu interiérů či exteriérů.
  http://www.rekultivace-zahrad.webnode.cz

 59. Jaroslav Kladiva, Praha-Michle

  Zajišťujeme sběr, výkup, přepravu a odstranění nebezpečných odpadů. Provádíme čištění nádrží na ropné i chemické látky včetně jímek.
  http://www.kladiva.cz

 60. Jaroslava Hašková, Praha-Vršovice

  Nabídka pryžových rohoží k tlumení hluku a vibrací z kolejového provozu, profily k izolaci kolejnic, výhybek a tunelů. Instalace čisticích zón.
  http://www.gummipraha.cz

 61. Jaroslava Mrázková, Praha-Libeň

  Výkup kovových odpadů, barevných kovů, akumulátorů a baterií.

 62. Jiří Morstein, Praha-Kamýk

  Provádíme lesnické práce včetně údržby zeleně. Nabízíme kácení, přibližování dřeva, štěpkování a výřezy.
  http://www.jiri-morstein.webnode.cz

 63. Jiří Věchet, Praha-Hlubočepy

  Nabízím veškeré zahradnické služby, kompletní realizace zahrad i zimní údržbu.

 64. Jiří Vosátka, Praha-Nusle

  Provádíme měření hluku.

 65. Josef Hřebík, Praha-Holešovice

  Zabýváme se výkupem a prodejem šrotu, likvidací průmyslových celků, demontáží konstrukcí či ekologickou likvidací kabelů i demolicí.

 66. Karel Vika - Hortenzie, Praha-Nové Město

  Nabídka péče o zahradu, park, vinici nebo trávníky.
  http://www.hortenzie-zahrady.cz

 67. KLIO, s.r.o., Praha-Zličín

  Provádíme likvidace vod, kalů, olejů, nebezpečných i komunálních odpadů, azbestu, sutí. Zajistíme sanační prostředky, evidence odpadů, zemní a bourací práce, demolice, sanace kontaminovaných zemin, čištění jímek, nádrží. Ekologické poradenství.
  http://www.klio.cz

 68. KOVODEMONT CZECH, a.s., Praha-Letňany

  Nabízíme výkup kovů. Vykupujeme kovošrot, barevné kovy, nerez, elektromotory, kabely a speciální slitiny. Provádíme likvidace technologických celků, zemní práce. Přistavujeme kontejnery na šrot zdarma. Likvidace autovraků a svoz zdarma.
  http://www.kovodemont.cz

 69. LI-VI Praha, spol. s r.o., Praha-Žižkov

  Realizujeme projekty, dodávku, montáž a zaregulování vzduchotechniky a klimatizace. Řešíme větrání, chlazení, odvlhčování a filtraci.
  http://www.livi.cz

 70. Ludmila Maličovská, Praha-Bubeneč

  Nabídka péče o květiny pro firmy v jejich prostorách.
  http://www.nasekvetinarka.cz

 71. Lumír Šindelář, Praha-Podolí

  Zakládání a údržba velkých i středních ploch zeleně.
  http://www.zahrada-sindelar.cz

 72. Martin Forejt, Praha-Vinohrady

  Odvoz a likvidace odpadů, dovoz stavebního materiálu a prodej písku, štěrku a betonu. Možnost objednání kontejneru na suť.
  http://www.odvozsute.cz

 73. Martin Lipovský, Praha-Modřany

  Provádíme rizikové kácení stromů a výškové práce za pomoci horolezecké techniky.

 74. Matyáš Macourek, Praha-Nové Město

  Zabýváme se arboristikou. Provádíme ošetřování dřevin, rizikové kácení a prořezávání stromů a údržbu keřů.
  http://www.stromolezec.cz

 75. MEGAWASTE, spol. s r.o., Praha-Nové Město

  Provádíme odvoz a likvidaci odpadů, likvidace havárií i ropných produktů. Zabezpečujeme servis pro firmy a obce.
  http://www.megawaste.cz

 76. Merced, a.s. , Praha-Vršovice

  Působíme zejména v oblasti ekologie a likvidace ekologických škod. Poskytujeme odborné poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik, průzkumy znečištění, sanace, monitoring vodních děl. Vedeme školení zaměstnanců. Supervizní činnost při sanačních pracích. Zajistíme provozní dokumentaci. Máme certifikaci ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005.
  http://www.merced.cz

 77. Mgr. Pavel Bauer, Praha-Dubeč

  Příprava dokumentů v procesu EIA, SEA a IPPC, mapování a vlivy na soustavu Natura, biologické hodnocení.

 78. Michal Hnik, Praha-Čakovice

  Celoroční údržba zahrad, pravidelné sekání, provzdušnění trávníků, zakládání nových či regenerace starých trávníků a údržba živých plotů.
  http://www.zahradabezprace.cz

 79. Michal Holeček, Praha-Žižkov

  Nabídka zahradních prací, sekání trávy a odvozu zahradního odpadu.
  http://www.pracenazahrade.com

 80. MIKAPA plus, s.r.o., Praha-Dolní Měcholupy

  Nabízíme svoz a zneškodnění komunálních a živnostenských odpadů, sběr využitelných složek a vybraných nebezpečných odpadů.
  http://www.mikapaplus.cz

 81. Milan Pechač, Praha-Strašnice

  Provádíme mykologické průzkumy, určení druhů nákazy biotickými škůdci dřeva a návrhy sanace. Nabízíme poradenskou činnost.
  http://www.volny.cz/sum/mykopechac

 82. Miloslav Prýmas, Praha-Záběhlice

  Výkup železného šrotu, barevných kovů, autobaterií, igelitu a tříděného papíru.
  http://www.vykupsurovin.com

 83. Miroslav Kyksa, Praha-Chodov

  Výkup starých elektronických komponentů včetně počítačů.

 84. Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha-Břevnov

  Nabídka sanací horninového prostředí a podzemních vod. Služby v oboru hydrogeologie i inženýrské geologie.
  http://www.opv.cz

 85. OSINEK, a.s., Praha-Karlín

  Likvidace azbestu, brzdových, třecích, těsnicích materiálů, stavebního odpadu. Recyklace, separace, ukládání armabetonu, osinkocementu. Prodej betonu.

 86. Otakar Chládek, Praha-Ruzyně

  Rodinná firma zabývající se údržbou jak veřejné, tak i soukromé zeleně. Nabízíme veškeré zahradnické práce od realizace až po údržbu. Naše činnost je prováděna v souladu s platnými právními předpisy.
  http://www.sadovnickyservis.cz

 87. P a P K.O.M., spol. s r.o., Praha-Libeň

  Výkup druhotných surovin se zaměřením na železné, neželezné a barevné kovy.
  http://www.kovosrot.sweb.cz

 88. Pavel Gardavský, Praha-Žižkov

  Zajištění údržby trávníkových ploch a výsadby zeleně. Realizace dětských hřišť a psích louček.

 89. Pavel Gerschon - PLATAN, Praha-Strašnice

  Návrhy, zakládání, úpravy a rekultivace rodinných zahrad, pokládání kobercových trávníků. Provádění drobných stavebních a zámečnických prací.
  http://www.toptip.cz/platan

 90. Pavel Karbulka, Praha-Kamýk

  Zabýváme se údržbou zeleně, výsadbou květin a stromů, úpravami parků a kácením stromů. Dále nabízíme zimní údržbu a likvidaci černých skládek.

 91. Petr Fibiger, Praha-Chodov

  Provádíme odvoz sutí a odpadů.

 92. Petr Rajm, Praha-Hloubětín

  Dodávky komplexních řešení v oblasti odhlučňování. Ochrana objektů a pracovišť před nadměrným hlukem.

 93. Petra Felgrová, Praha-Vršovice

  Zajišťujeme zahradní a úklidové práce, administrativní služby či pořádání kurzů pro uživatele motorových pil.
  http://www.sluzbyzahradnicke.cz

 94. PROTE-eko, s.r.o., Praha-Čimice

  Zajištění likvidace nebezpečných odpadů z pracovišť foto, DTP a nemocnic.

 95. QISO - MIRAIS, s.r.o., Praha-Holešovice

  Zajišťuje kompletní poradenství a přípravu k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, TS 16949, ISO 13485, ISO 22000, HACCP, VDA, údržbu těchto systémů, zajištění BOZP a PO a další. Poradenství v čerpání dotací z fondů EU.
  http://www.mirais.cz

 96. Radomír Illík, Praha-Řepy

  Údržba zeleně, rizikové kácení stromů a porážka horolezeckou technikou.
  http://www.chaluparskyservis.cz

 97. Rekultiva Praha, s.r.o., Praha-Libeň

  Provádíme rekultivace krajiny postižené těžbou. Nabízíme nakládání s odpady.
  http://www.rekultiva.cz

 98. RETELA, s.r.o., Praha-Vyšehrad

  Zajišťujeme kolektivní systém zpětného odběru a odděleného sběru EEZ. Recyklujeme elektroodpad, elektrošrot, OEEZ i WEEE.
  http://www.retela.cz

 99. Richard Čamr, Praha-Modřany

  Zastoupení a servis v oblasti čištění odpadních vod. Dodávky technologií v oblasti filtrace kanalizace, kapalin i plynů. Nabídka ekoporadenství.
  http://www.volny.cz/suprafilt

 100. RMT VZ, a.s., Praha-Holešovice

  Nabídka poradenství, konzultačních služeb a projektů v oblasti risk managementu, havarijního plánování, prevence rizik a sanací ekologických zátěží.
  http://www.rmtvz.cz

 101. RNDr. Ivana Frőhlichová, Praha-Braník

  Provádíme hydrogeologické posudky a průzkumy, povolení odběru a vypouštění vod, průzkum znečištění, ekologické audity a havarijní plány.
  http://www.frohlichova.cz

 102. RNDr. Stanislav Tichý, Praha-Černý Most

  Provádíme ekologické audity či průzkumy znečištěných pozemků.
  http://www.spe-praha.webpark.cz

 103. Robert Dologa, Praha-Radotín

  Provádění sadových úprav, údržby zeleně a rekonstrukcí zahrad.
  http://www.robik1.cz

 104. Roman Topol, Praha-Holešovice

  Nabídka komplexní péče a výsadba stromů. Prořez i rizikové kácení pomocí horolezecké techniky, vysokozdvižných plošin a jeřábů.
  http://www.rizikove-kaceni-stromu.cz

 105. RSDr. Zdeněk Verkner, Praha-Bohnice

  Výkup, likvidace a repase výpočetní i kancelářské techniky.
  http://www.volny.cz/vaspol

 106. SCES - Group, spol. s r.o., Praha-Nové Město

  Nabídka služeb v oblasti ekologie.

 107. Šimon Mareš, Praha-Smíchov

  Provádíme rizikové kácení stromů a prořezávání stromů ve výškách, prořez ovocných stromů, výsadbu a dendrologický průzkum.
  http://www.stromoskop.cz

 108. SITA CZ a.s., Praha-Vinohrady

  Nabízíme širokou komplexní nabídku služeb v odpadovém hospodářství. Provádíme odvoz průmyslových a komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, čištění průmyslových objektů, sběr a separace druhotných surovin.
  http://www.sita.cz

 109. STEELTRADE, s.r.o., Praha-Nové Město

  Zabýváme se sběrem železného šrotu.

 110. SUNEX, spol. s r.o., Praha-Letňany

  Provádíme fyzickou likvidací výrobních strojů, autovraků, rozsáhlých technologických souborů i průmyslových závodů a podniků.
  http://www.sunex.cz

 111. TSR Czech Republic, s.r.o. , Praha-Karlín

  Jádrem obchodní činnosti je nákup, prodej a ostatní nakládání s kovovými odpady. Do činnosti spadají též demontáže starých technologických zařízení a autovraků.
  http://www.tsrcr.cz

 112. U skladu, s.r.o., Praha-Komořany

  Poskytování technických služeb včetně úklidu nebezpečných odpadů, čištění jímek a nádrží.

 113. UNIVERZA - Středisko odpadů Praha, s.r.o., Praha-Kobylisy

  Nabídka poradenství v oblasti odstraňování odpadů.
  http://www.univerza.cz

 114. Václav Choděra, Praha-Komořany

  Nabízíme ošetřování dřevin, rizikové kácení, frézování pařezů i štěpkování větví včetně zakládání a údržby zeleně.

 115. Vladimír Trhlík, Praha-Holešovice

  Nabízíme rizikové kácení stromů. Štěpkujeme dřevní hmotu.
  http://www.trhlik.cz

 116. Vlastimil Marvánek, Praha-Miškovice

  Vykupujeme sběrový papír, železný šrot, barevné kovy, PE folie a EUR palety. Prodej s dopravou – písek, zemina, beton a štěrk. Odvážíme odpady i sutě. Svoz autem s kontejnery a hydraulickou rukou, autodoprava. Vysokozdvižný vozík, autováha 30t.

 117. Zdeněk Balada, Praha-Uhříněves

  Provádíme údržby zahrad, sídlišť a parků včetně kácení i prořezávání stromů či keřů. Nabízíme zakládání či sečení trávníků a likvidací plevele.
  http://www.address.cz/balada

 118. Zdeněk Drmla, Praha-Braník

  Zabýváme se péčí o problematickou zeleň a chráněná území, provádíme likvidace drobných skládek.
  http://www.peceozelen.cz

 119. Zdeněk Krška, Praha-Velká Chuchle

  Nabídka služeb v oblasti svozu a likvidace sutě i komunálního odpadu.
  http://www.odpadykrska.ic.cz

 120. Zuzana Bošková, Praha-Lochkov

  Provádíme zahradnické práce, ošetřování a údržbu zahrad a zeleně, sekání trávy, ošetřování a údržbu rostlin v interiéru, dodávku rostlin a materiálů.

TOPlist