Ekologické služby ve Zlínském kraji

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Ekologické služby ve Zlínském kraji

 

 1. ARGENA group, s.r.o., Otrokovice

  Nabídka renovací ustalovačů a vývojek, poradenství v oblasti odpadového hospodářství a vedení evidence odpadů v souladu s platnou legislativou.
  http://www.argena-group.cz

 2. Dana Smílková, Vsetín

  Nabídka údržby okrasných zahrad, stříhaní keřů a ovocných stromů.

 3. Ekome, spol. s r.o., Zlín-Malenovice

  Autorizované měření emisí. Akreditované měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatických podmínek, prachu a chemických látek v ovzduší. Stavební akustika. Zpracování odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií, oznámení o záměru.
  http://www.ekome.cz

 4. EPS, s.r.o., Kunovice

  Ekologie, průzkum zemin, vod a stavebních konstrukcí, analýzy rizika. Realizujeme sanace in situ, výzkum a vývoj, inovativní technologie, biotechnologie. Provozujeme dekontaminační plochy, bioplynovou stanici, kompostárnu.
  http://www.epssro.cz

 5. Erik Večeřa, Buchlovice

  Provádění údržby krajiny a ploch, mulčování a sečení speciální horskou technikou. Likvidace nežádoucích porostů.
  http://www.udrzbakrajiny.cz

 6. Ing. Ivan Garaja, Staré Město

  Nabídka poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti a požární ochrany.
  http://www.gapol.cz

 7. Ing. Zuzana Kousalíková, Zlín-Malenovice

  Poradenská a inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství a ekologie. Zpracování povodňových plánů. Oprávnění k provozu vodovodů a kanalizací.

 8. Iva Rudá, Zdounky

  Čištění, odvoz a likvidace kapalných odpadů ze septiků a žump pro občany i firmy, čištění kuchyňských tukových lapolů, nabídka prací s fekálním vozem.

 9. Jan Béza, Zlín

  Nabízím problematické ořezávání a rizikové kácení stromů ve stížených podmínkách. Provádím bezpečnostní vazby větvení koruny i výškové práce.

 10. Jiřina Hradilová, Holešov

  Výkup barevných kovů.

 11. Josef Křižan, Kroměříž

  Provádění údržby a rekultivace zeleně.

 12. Josef Polách, Zlín-Malenovice

  Provádíme těžbu dříví, kácení stromů a stříhání živých plotů.

 13. Kamil Hrbáč, Uherský Brod

  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poradenské služby v oblasti ekologie.
  http://www.odpady-hrbac.cz

 14. KOVOSTEEL, s.r.o., Staré Město

  Specializujeme se na výkup kovového šrotu, barevných kovů, zpracování a prodej hutního či užitkového materiálu.
  http://www.kovosteel.cz

 15. LAND Co. Zlín, s.r.o., Zlín

  Stavby systémů protihlukových stěn.
  http://www.landco.cz

 16. Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o., Valašské Klobouky

  Provádíme celkovou údržbu a správu lesů i zeleně.

 17. Petr Miča, Uherský Brod

  Výkup kovového odpadu.

 18. PLÁN 5, s.r.o., Zlín-Mladcová

  Nabídka péče o dřeviny, výsadby, rizikové kácení, inventarizace dřevin, práce ve stromech, bezpečnostní vazby a ochranu stromů na staveništi.
  http://www.plan5.cz

 19. Radek Košatka, Zlín-Malenovice

  Provádíme kácení a ořez stromů, sečení trávy.
  http://www.strom.nohejbalzlin.cz

 20. REMIVA, s.r.o., Chropyně

  Zpracování plastových odpadů, recyklace, aglomerace a drcení. Výkup i sběr plastového odpadu včetně dopravy.
  http://www.remiva.cz

 21. RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod

  Nabídka kompletních služeb v oblasti nakládání odpady. Provoz zařízení na třídění a úpravu odpadů a zpracovávání druhotných surovin.
  http://www.uhb.rumpold.cz

 22. SAKER, spol. s r.o., Kroměříž

  Zabýváme se přepravou a zpracováním kovů i litinového odpadu. Nabízíme demontážní a likvidační práce.
  http://www.saker.cz

 23. STEEL KRAFT, s.r.o., Staré Město

  Zabýváme se likvidací technologických celků a sběrem druhotných surovin.
  http://www.steelkraft.cz

 24. STEELMET, s.r.o., Staré Město

  Sběr, výkup, úprava a zpracování elektroodpadu.
  http://www.steelmet.cz

 25. VEKTRA, s.r.o., Uherský Brod

  Velkoobchodní prodej zbytkového materiálu, odpadu a šrotu.

 26. Zbyněk Zamazal, Zlín

  Nabídka sečení trávy, údržby zeleně a zařezávání stromů, odvozu a likvidace travního odpadu, autodopravy i stěhování, zednických, bouracích prací.
  http://www.udrzba.kvalitne.cz

TOPlist