Komory a profesní organizace

AB Kontakt.cz » Instituce a úřady » Hospodářské instituce » Komory a profesní organizace

 

 1. Těžební Unie, Brno-Lesná

  Těžební unie České republiky je zájmové sdružení založené v roce 1990. Čítá přes 120 členů především z oblasti těžebního průmyslu. Hlavní činností je spolupráce s orgány státní správy, pořádání seminářů, konferencí a projektů EXPO a Zelený most.
  http://www.tezebni-unie.cz

 2. Asociace grafologů ČR, Praha-Vysočany

  Nabídka pomaturitního vzdělávání v rekvalifikačních kurzech grafologie, písmoznalectví, psychologie a výuky historie písma a tvůrčího psaní.
  http://www.grafologiecr.cz

 3. Unie asistentů soudců České republiky, Brno-Veveří

  Stavovské nepolitické sdružení má cíl hájit profesní zájmy asistentů soudců, přispívat k jejich rozvoji a prosazovat moderní koncepce soudnictví.
  http://www.unieasistentu.cz

 4. Svaz vinařů České republiky, Velké Bílovice

  Svaz vinařů ČR sdružuje fyzické i právnické osoby a vinařské spolky v jednotlivých obcích. Od založení hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace. Je plně začleněn do nevládních národních i evropských struktur.
  http://www.svcr.cz

 5. Česká komora realitních kanceláří, Praha 6

  Sdružení právnických osob, které působí v oblasti prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí.
  http://www.ckrk.cz

 6. Asociace pro elektronickou komerci (APEK), Praha-Nové Město

  APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.
  http://www.apek.cz

 7. Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů, OSTRAVA-PORUBA

  Naším cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů.
  http://www.cadbt.cz

 8. ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha-Nové Město

  Jsme nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentujeme a hájíme zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům
  http://www.atok.cz

 9. Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s., Praha-Staré Město

  Asociace hotelů a restaurací je založena za účelem zprostředkování styků s mezinárodním hotelovým průmyslem a průmyslem cestovního ruchu pro své členy.
  http://www.ahrcr.cz

 10. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Praha-Prosek

  Tvorba a harmonizace předpisové základny v oblasti posuzování shody a předkládání stanovisek k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech.
  http://www.aaao.cz

TOPlist