Neziskové organizace

AB Kontakt.cz » Instituce a úřady » Neziskové a humanitární instituce » Neziskové organizace

 

 1. Chráněné dílny Joker o.s., Cheb

  Sdružení zapojující osoby se zdravotním postižením do společnosti. Chráněné dílny nabízí rukodělné práce, výrobky šící dílny, prodej kancelářských a hygienických potřeb, náhradní plnění. Dále nabízí sociální službu - sociálně terapeutické dílny.
  http://www.dilnyjoker.cz

 2. ALKA Wildlife o.p.s., Peč-Lidéřovice

  Výzkum v oblasti péče o volně žijící druhy živočichů.
  http://www.alkawildlife.eu

 3. Charita Svaté rodiny Luhačovice - Denní stacionář pro seniory, Luhačovice

  Nabídka programů pro seniory či zdravotně postižené, pomoc při zvládání jejich běžných denních úkonů a při obstarávání jejich osobních záležitostí.
  http://www.luhacovice.caritas.cz

 4. Jesenická rozvojová o.p.s., Jeseník

  Jsme nezisková organizace pro rozvoj Jesenicka.
  http://www.jesenicko.eu/cs/kontakty/jesenicka-rozvojova-o.p.s.html

 5. Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Olomouc

  Prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.
  http://www.restrikce.cz

 6. Dámský klub Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava

  Sdružení žen, usilující o zvýšení kulturní úrovně života v Ostravě pořádáním humanitárních, poznávacích, vzdělávacích a kulturních akcí.
  http://www.ovadamskyklub.unas.cz

 7. Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Roztoky

  Občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností je zaměřeno na služby v oblasti turistiky a tábornictví.
  http://www.a-tom.cz

 8. Česká asociace hydrogeologů, Praha-Nové Město

  Nezávislá organizace zastupující zájmy hydrogeologů. Pomoc při efektivním využívání a ochraně podzemních vod. Podíl na přípravě nových předpisů.
  http://www.cah.cz

 9. ACET ČR, o.s., Chrudim IV

  Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV.
  http://www.acet.cz

TOPlist