Právní služby

AB Kontakt.cz » Služby a řemesla » Právní služby

 

 1. Sbírka zákonů, Praha

  Beck-online je právním informačním systémem, který svým uživatelům zpřístupňuje nejen denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů ČR.
  http://www.beck-online.cz

 2. LTA Tax, Praha 2

  LTA je poradenská kancelář nabízející komplexní právní, daňové a účetní služby.
  http://www.LTApartners.com

 3. Společnost pro rozhodčí řízení, a.s. , Praha-Vinohrady

  Společnost vede Seznam rozhodců a zajišťuje pro ně činnosti v administrativní a organizačně hospodářské oblasti.
  http://www.rozhodci-rizeni.cz

 4. JUDr. Miroslava Protivová - notářka , Plzeň-Vnitřní Město

  Poskytujeme v rámci notářské činnosti tyto služby, sepisujeme veřejné listiny o právních úkonech tj. kupní darovací smlouvy, společenské smlouvy, smlouvy o zúžení SJM. Dále osvědčujeme prohlášení a přijímáme listiny a peníze do úschovy.
  http://www.notarskyurad.cz/mprotivova

 5. LEGIS.CZ s.r.o., Hradec Králové

  Vzory smluv 2009. Smlouvy, podání, formuláře, zákony v nově aktualizované podobě, kterou lze od nás získat na CD. Všechny vzory smluv obdržíte v souboru téměř 2000 vzorů s možností okamžitých úprav a tisku. Aktualizace vzorů je zajištěna. Velmi žádané vzory jsou smlouva o dílo, nájemní smlouva, vzory pracovně právních a kupních smluv, výpověď, dohoda, žaloba, plná moc, insolvenční návrh, splátkový kalendář a návrh na rozvod. Dodáváme Vám smlouvy, školení, psychotesty, zákony a BOZP již 11 let.
  http://www.legis.cz

 6. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., Moravičany-Doubravice

  Nabízíme služby mediátora v oblasti rodinných , právních i obchodních sporech.
  http://www.mediace-hola.cz

 7. LIBOSAD s.r.o, Praha-Čakovice

  Nabízíme posouzení stability a hodnoty stromů. Soudní znalectví, odhady a oceňování v oboru veřejné zeleně a okrasného zahradnictví. Spory týkající se špatného provedení zahradnických prací nebo použitých technologií.
  http://www.libosad.cz

 8. Ing. Pavel Nádvorník , Ostrava-Hulváky

  Ochranná známka, patenty, vynálezy, průmyslové právo, oceňování nehmotného majetku. Zajišťujeme patentové a známkové rešerše, ochranné známky. Nabízíme bezplatné konzultační a poradenské služby.
  http://www.patenty-ostrava.cz

 9. JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář , Karlovy Vary

  Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy.
  http://www.aklebeda.cz

 10. Mgr. Robert Foll, MBA , Brno-Veveří

  Poskytujeme komplexní efektivní a rychlý právní servis dle konkrétních potřeb a požadavků klientů. Zabýváme se zejména obchodním, občanským, rodinným, pracovním, trestním, správním, finančním a insolvenčním právem, nemovitostmi a pohledávkami.
  http://www.foll.cz

TOPlist