Státní organizace a úřady

AB Kontakt.cz » Instituce a úřady » Státní organizace a úřady

 

 1. Správa Pražského hradu, Praha-Hradčany

  Poskytování informací o aktivitách hlavy státu a o České republice.
  http://www.hrad.cz

 2. Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Vrchlabí

  Péče o národní park s rozlohou 18 400 ha. Cílem ochrany je zachování přírody v maximální možné míře.
  http://www.krnap.cz

 3. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno-Veveří

  Úřad se zabývá činnostmi spojené s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocení, realizací a kontrolou prostředků z EU.
  http://www.jihovychod.cz

 4. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Praha 1

  Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR to je rychlé a efektivní rozhodčí řízení majetkových sporů s českými i zahraničními subjekty v oblastech obchodních vztahů, občansko právních, pracovně právních a spotřebitelských sporů, on-line rozhodčí řízení, doménové spory, konzultace při tvorbě smluv. Rozhodčí nález je i exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., v případě, že povinná strana rozhodnutí rozhodčího soudu nerespektuje a neplní.
  http://www.soud.cz

 5. Živnostenský úřad Jičín, Jičín-Valdické Předměstí

  Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a Czech POINT
  http://www.mujicin.cz

 6. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Stará Boleslav

  Nabídka inventarizace a poradenství při certifikaci lesů v ČR. Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů.
  http://www.uhul.cz

 7. Pozemkový fond České republiky, Praha-Žižkov

  Správa a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. Zajištění poradenských služeb v oblasti restitucí.
  http://www.pfcr.cz

TOPlist